Nadácia Zastavme korupciu

Investigatívec junior

This position has been closed. You may still apply, but please know that the company might not reach out to you.


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Nadácii Zastavme korupciu.