Právnik

1500€ +

Bratislava, Slovakia

Právnik pre oblasť elektronického bankovníctva a nákupu IT technológií

  • poskytovanie právnej podpory v oblasti : elektronického bankovníctva a elektronického obchodu
  • poskytovanie právnej podpory v oblasti nákupu IT a všeobecného nákupu
  • poskytovanie právnej podpory v oblasti licenčného práva
  • vypracovávanie právnych stanovísk, rozborov, analýz, zmluvnej dokumentácie
  • rokovania s internými a externými klientmi

Requirements

Zameranie : elektronické bankovníctvo a elektronický obchod; platobný styk vrátane PDS II (elektronické platobné prostriedky); obchodné právo; záväzkové vzťahy; právo duševného vlastníctva so zameraním predovšetkým na autorské právo, 

Ďalšie požiadavky

- vynikajúca znalosť AJ vrátane právneho AJ, 

- analytické myslenie, 

- záujem o IT,

- prezentačné zručnosti, 

- schopnosť samostatnej práce, 

- rozhodnosť, 

- iniciatíva a dynamika v konaní, 

- záujem rozvoj a rast.

Prax: prax v danej oblasti v trvaní min. 3 roky, prax v bankovej oblasti vítaná 

Benefits

Príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky

Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
Atraktívne kariérne príležitosti
Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
Možnost rotácií v rámcí RB Group
Práca so skúsenými lídrami
Zvýhodnenia na produktoch banky – balík služieb, úvery,
zmenárenské služby
Motivačné nadštandartné ohodnotenie
Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Príspevok na DDS
Extra dovolenka za každý odpracovaný rok
Flexibilný pracovný čas


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Back

Our Hiring team

member

Kristina Kosecova

Hi :) i am working in EuroView like Talent Sourcer

member

Barbora Bielikova

HR Consultant

member

Michaela Konecna

Talent Sourcer

Do you know someone, who would be interested in this position? Share this ad with them.