IT Architekt

1500€ +

Bratislava, Slovakia

Architekt pre SW vývoj pracuje v tíme na celom vývojovom cykle projektu v oblasti SW aplikácií, primárne sa zameriava sa na analýzu požiadaviek zadávateľa a návrh komplexného riešenia alebo vybraných častí systému. Úzko spolupracuje so zadávateľom požiadaviek a s celým projektovým tímom (analytici, developeri, konzultanti, project management).

Konkrétna náplň práce:

 • Návrh architektúry a analýza riešenia pre požiadavky na zmenu alebo vývoj nových aplikácií:
 • detailný a zrozumiteľný popis riešenia pre zadávateľa
 • návrh a detailná dokumentácia integrácie
 • vytvorenie UML diagramov
 • príprava nacenenia
 • účasť na tvorbe plánu realizácie
 • súčinnosť pri vývoji aplikácie, participácia na riešení chýb identifikovaných počas vývoja, testovania
 • príprava podkladov pre projektové riadenie
 • Spolupráca pri špecifikovaní požiadaviek zadávateľom, vyjasňovanie požiadaviek, identifikácia možných dopadov na existujúce procesy
 • Oboznámenie sa, dodržiavanie, prípadne participácia na tvorbe IT štandardov a cieľovej Enterprise architektúry
 • Udržiavanie aktuálnej aplikačnej dokumentácie v rámci štandardov banky
 • Sledovanie informačných zdrojov a návrh nových ideí, ktoré majú dopad na IT a obchodnú stratégiu
 • Podpora biznisu a IT prevádzky pri identifikovaní a riešení chýb v živej prevádzke

Requirements

 • Min. 3-ročná prax v oblasti analýz SW aplikácií
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • vysokoškolské vzdelanie
 • Skúsenosti s návrhom a imlementáciou riešení s viacvrstvovou servisne orientovanou architektúrou
 • Orientácia v objektovo orientovanej analýze a návrhoch (UML)
 • Znalosť metodiky SW vývoja vítaná
 • Analytické myslenie, schopnosť pracovať samostatne a riešiť problémy
 • Zodpovednosť, tímovosť, flexibilita, proaktívny prístup k úlohám
 • Motivácia sledovať trendy a vzdelávať sa v nových technológiách

Benefits

Nefinančné benefity:

 • neustále zvyšovanie kvalifikácie
 • práca na TOP bankovych projektoch s najnovšími IT systémami
 • možnosť kariérneho rozvoja smermi: a) expert , b) líniový management

Finančné benefity:

 • vedenie účtu zadarmo
 • zvýhodnené úrokové sadzby produktov
 • 100 % zľava z poplatku za úver
 • príspevok na zdravie
 • príspevok do 3. piliera
 • dni dovolenky navyše s programom - Dovolenka PLUS
 • variabilné odmeny


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Back

Our Hiring team

member

Michaela Konecna

Talent Sourcer

Do you know someone, who would be interested in this position? Share this ad with them.