Finance Transition Project Role/Coordinator

2000+ (na základe skúseností)

Bratislava, Slovakia

Participácia a koordinácia vybraných oblastí projektu zlúčenia/konsolidácie finančných oddelení dvoch samostatných entít a im prislúchajúcich procesov a činností, najmä v oblasti účtovníctva, fakturácie, výkazníctva a controllingu. Reportuje priamo Finančnému manažérovi.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Revízia a analýza účtovných postupov a nastavení (účtová osnova a jej analytické členenie, nákladové strediská, produktové a iné segmentačné členenie) za účelom nastavenia jednotných pravidiel pre novú zlúčenú entitu,
 • Revízia a analýza postupov v procese fakturácie a credit collection za účelom nastavenia včasného a akurátneho procesu fakturácie a efektívneho manažmentu a vymáhania pohľadávok s ohľadom na plánovaný cash flow,
 • Nastavenie a implementácia konsolidovaného reportingového balíka manažérskeho účtovníctva (P&L, Revenue Segmentation, Cash Flow a vybraných KPI ukazovateľov),
 • Analýza existujúceho interného controllingového balíka reportov a návrh nového jednotného procesu a jemu prislúchajúcich výstupov,
 • Analýza a návrh riešenia zjednotenia a vylepšenia ďalších postupov a procesov za účelom urýchlenia procesu zlúčenia oboch entít a konsolidácie financií (proces kapitalizácie nákladov, nastavenie systému interných recharge procesov a interco transakcií),
 • Participácia na tvorbe konsolidovaného finančného plánu pre zlúčenú entitu,
 • Príprava podkladov/prezentácií navrhovaných riešení k strategickým rozhodnutiam,
 • Spolupráca, komunikácia a koordinácia externých partnerov z ostatných odddelení (IT, účtovníctvo, reporting a iné),
 • Podpora Finančného manažéra a ostatných členov konsolidačného tímu. 

Requirements

 • logické a analytické myslenie
 • konštruktívny prístup k riešeniu zadaní/projektov/problémov
 • všeobecný prehľad a znalosť v oblasti účtovníctva, financií a controllingu
 • organizačné schopnosti a dobrý time management
 • komunikatívnosť
 • schopnosť priviesť projekt do zdárneho konca

Benefits

 • progresívna spoločnosť poskytujúca špičkové Telco služby a riešenia
 • nejde o korporátny kolos typu Telekom, Orange, O2
 • Prístup k moderným technológiám a reálnemu fungovaniu
 • Príležitosť profesne rásť v prostredí bez stereotypov
 • Priateľská atmosféra v spoločnosti bez korporátnych neduhov
 • 5 dní extra dovolenky a množstvo iných benefitov zacielených na spokojného zamestnanca


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Back

Our Hiring team

member

Lucia Majkova

HR Consultant  

Do you know someone, who would be interested in this position? Share this ad with them.